Statuten 

STATUTEN 1
STATUTEN 2
STATUTEN 3

Geloofsbelijdenis

 

Geloofsbelijdenis Nederlands

Financieel

 

Attest Kerkraad Tavalodeh Tazeh

Hierbij verklaren wij dat de kerkraad van de Tavalode Tazeh gemeente,gevesttlgd in het 'S-Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum. Bestaat uit de hierna genoemde leden met de volgende functie:


          1. Whid Roezi, geb datum 01-07-1975 te Arak (Iran)
              Voorganger en Voorzitter
          2. Bahareh Masroufi, geb datum 19-02-1984 te Tehran (Iran)
              Secretaris
          3.Shahram Zargari-Samani, geb datum 22-06-1969 Te Abadan

             Penningmeester